Vejledende priser:

Første samtale 850,-                                                                                                                                 Efterfølgende samtaler på en time eller der under 650,-

Ved aftale fra start om et forløb på min. 5 gange 650,- pr gang

Ved aftaler om observationer af forskellige situationer, individuelle priser.

Vedr. kommunale opgaver:

Aftales indenfor gældende rammer, og individuelt for opgaver indenfor

forebyggende og støttende indsatser i familier.